Anmaz Mısın Sen Şol Günü
Anmaz mısın sen şol günü gözün nesne görmez ola
Düşe suretin toprağa dilin haber vermez ola

Çün Azrail’i ne tuta assı kılmaz ana ata
Kimse deymez ol heybete halkdan medet ermez ola

Gele sana can alıcı dahi can alır kılıcı
Aklını başından alıcı bir dem aman vermez ola

Evvel gele şol yuyucu ardından şol su koyucu
İledip kefen sarıcı bunlar halin bilmez ola

Oğlan gider danışmana saladır dosta düşmana
Sonra gelmek peşimana sana assı kılmaz ola

Ağaç ata bindireler sinden yana göndereler
Yer altında indireler kimse ayruk görmez ola

Üç güne dek oturalar hep işini bitereler
Ol dem dile getireler ayruk kimse anmaz ola

Yunus Miskin bu öğüdü sen sana versen yeğ idi
Bu şimdiki mahlukata öğüt assı kılmaz ola

Yunus Emre