- 09-22-2017


10 Kasım, Resimli - 10-23-2016


Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Yunus Emre - 12-27-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015


Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015


Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Yunus Emre

Home/Şairler/Yunus Emre

Aşkın Elinden Şiiri – Yunus Emre

Aşkın ElindenBilmem n'ideyim Aşkın elinden Kande gideyim Aşkın elinden Meskenim dağlar Gözyaşına çağlar Durmaz kan ağlar Aşkın elinden Kaddim yay oldu Bağrım nay oldu İşim vay oldu Aşkın elinden Dinle zarımı Kodum arımı Verdim serimi Aşkın elinden Varım vereyim Kadre ereyim Üryan olayım Aşkın elinden Yunus'un sözü Kül olmuş özü Kan ağlar gözü Aşkın elindenYunus

Aşkın Aldı Beni Benden Şiiri – Yunus Emre

Aşkın Aldı Beni BendenAşkın aldı beni benden Bana seni gerek seni Ben yanarım dünü günü Bana seni gerek seni Ne varlığa sevinirim Ne yokluğa yerinirim Aşkın ile avunurum Bana seni gerek seni Aşkın aşıklar öldürür Aşk denizine daldırır Tecelli ile doldurur Bana seni gerek seni Aşkın şarabından içem Mecnun olup dağa düşem Sensin dün -ü

Aşkın Aldı Benden Beni Şiiri – Yunus Emre

Aşkın Aldı Benden BeniAşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni Ben yanarım dün ü günü Bana seni gerek seni Ne varlığa sevinirim Ne yokluğa yerinirim Aşkın ile avunurum Bana seni gerek seni Aşkın aşıklar oldurur Aşk denizine daldırır Tecelli ile doldurur Bana seni gerek seni Aşkın şarabından içem Mecnun olup dağa düşem Sensin dünü

Aşk Makamı Alidir Şiiri – Yunus Emre

Aşk Makamı AlidirAşk makamı alidir aşk kadim ezelidir Aşk sözünü söyleyen cümle kudret dilidir Diyen ol işiten ol gören ol gösteren ol Her sözü söyleyen ol suret can menzilidir Suret söz kanda buldu kanda söz işit oldu Suret kendi geldi dil dil hikmetin yoludur Suretler ün diyemez söz kendisi söylemez İşler hicapsız olmaz risalet hasılıdır

Aşk İle Gelen Erenler Şiiri – Yunus Emre

Aşk İle Gelen ErenlerAşk ile gelen erenler içer ağuyu nuş eder Taptuğa çıkmayan çaylar deniz ile savaş eder Biz bu yoldan üşenmedik erenlerden usanmadık Kimseyi yavuz sanmadık her ne eder kolmaş eder Kolmaşa verdik sözünü söz ile döğdük yüzünü Yaban canavarı gibi belinler ondan şeş eder Bu sohbete gelmeyenler Hakk nefesi almayanlar Sürün onu bundan

Aşk İle Biliş Canlara Şiiri – Yunus Emre

Aşk İle Biliş CanlaraAşk ile biliş canlara ezel-ebed olmayısar Gümrah olup bu cihanda kimse baki kalmayasar Bir dona kan bulaşıcak yunmayınca mismil olmaz Gönül pası yunmayınca namaz eda olmayısar Gönül pasın ise kibir-ü kini kodun ise İkrar bütün olmayınca erden nazar omayısar Bu murdarı devşirenler bu su ile yunur sanır Erden himmet olmayınca ömür geçer

Aşk Erinin Gönlü Dolu Şiiri – Yunus Emre

Aşk Erinin Gönlü DoluAşk erinin gönlü dolu padişahın hazinesidir Aşksız adem ne anlasın şeriatın manasıdır Aşkdır aşıklar dermanı aşkdan hasıldır muradı Aşık kişinin sohbeti aşksız kişiye beladır Kimi avrat-oğlan sever kimi mülk-hanuman sever Kim sermaye dükkan sever bu dünya halden haledir Aşık bu dünyayı n’ider akibet bir gün terk eder Aşk eteğin tutmuş gider her

Aşk Erine Dünyada Şiiri – Yunus Emre

Aşk Erine DünyadaAşk erine dünyada çi harir ü çi palas Zira kim gönül onun tutmadı kibir ile yas Aşk amel ile biter layık olursa yiter Gerekse üryan yürü gerekse geygil libas Dilersen kim eresin feragat menziline Var kanaat darında nefsin boğazından as Nefsinin varlığını akl-ı külle ulaştır Varlığın yoğa değişir cevher ol olma muhas Bu

Aşk Davası Kılan Kişi Şiiri – Yunus Emre

Aşk Davası Kılan KişiAşk davası kılan kişi hiç anmaya hırs-u heva Aşk evine girenlere ayruk ne meyl-ü ne vefa Gerçek aşık olan kişi anmaya dünya ahiret Aşık değildir ol kişi yürüye izzeti kova Her kim izzeden geçmedi aşıklık bühtandır ona Hergiz girdiği yok durur aşk ile izzet bir eve Dili ile aşk diyenler bilmediler aşk

Aşk Bezirganı Şiiri – Yunus Emre

Aşk BezirganıAşk bezirganı, sermaye canı Bahadır gördüm, cana kıyanı Zehi bahadır can terkin urur Kılıç mı keser himmet giyeni Kamusun bir gör, kemterin er gör Alu görmegil, palas giyeni Tez çıkarırlar fevkal'ulaya Bin İsa gibi dünya yakanı Tez indirirler tahtesseraya Bir Karun gibi dünya kovanı Aşık olanın nişanı vardır Melamet olur belli beyanı Zühdüm var