- 09-22-2017


10 Kasım, Resimli - 10-23-2016


Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Fuzuli - 12-27-2015

Yunus Emre - 12-27-2015

Yunus Emre - 12-27-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015


Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015

Yunus Emre - 12-26-2015


Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Yusuf Hayaloğlu - 12-26-2015

Fuzuli - 12-26-2015

Safahat

Home/Tag:Safahat

Nazım Parçaları – Şâir Huzûrunda Münekkid – Safahat – Mehmet Akif Ersoy

Tags: , |

Düzer yâve-gû bir herif, bir gazel:  Müeddâ perîşân, edâ mübtezel .  Tabî’î o gâyetle parlak bulur;  Okur, dinletir, söyletir, gaşy olur.  Biraz sonra bastırmak ister, fakat,  Sakın olmasın der ufak bir sakat.  Büyük, muktedir bir münekkid arar,  Nihâyet zarîfin birinden sorar.  Gözetmez bu âdem de hâtır, huzûr,  Bulur lâfz u ma’nâda birçok kusur.  Herif şimdi

Hakkın Sesleri – Âyet Meâli (Zümer, 9) – Mehmet Akif Ersoy

Tags: , |

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Kur’an, Zümer, 9) Olmaz ya... Tabî’î... Biri insan, biri hayvan! Öyleyse, “cehâlet” denilen yüz karasından, Kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet. Kâfi mi değil, yoksa bu son ders-i felâket? Son ders-i felâket neye mâl oldu? Düşünsen: Beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden! “Son ders-i felâket” ne demektir? Şu demektir: Gelmezse

Hakkın Sesleri – Âyet Meâli (Yûsuf, 87) – Mehmet Akif Ersoy

Tags: , |

“Oğullarım: Gidiniz de Yûsuf’la kardeşini araştırınız, hem sakın Allah’in inâyetinden ümîdinizi kesmeyiniz; zîrâ, kâfirlerden başkası Allah’ın inâyetinden ümîdini kesmez.” (Kur’an, Yûsuf, 87) Âtîyi karanlık görerek azmi bırakmak... Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak. Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle: Îmânı olan kimse gebermez bu ölümle: Ey dipdiri meyyit! “İki el bir baş içindir” Davransana...

Hakkın Sesleri – Âyet Meâli (Rûm, 50) – Mehmet Akif Ersoy

Tags: , |

“Allah’ın âsâr-ı rahmetine bir baksana: Toprağı, öldükten sonra, tekrar nasıl diriltiyor? İşte o Allah, bütün ölüleri muhakkak diriltecektir, hem O, her şeye kâdirdir.” (Kur’an, Rûm, 50) Çık da bir seyret bahârın cûş-ı rengâ-rengini; Nefh-i Sûr’un dinle mevcâ-mevc olan âhengini! Bir yeşil kan, bir yeşil can yağdırıp, kudret, yere; Yemyeşil olmuş fezâ; gömgök kesilmiş dağ, dere.

Hakkın Sesleri – Âyet Meâli (Neml, 52) – Mehmet Akif Ersoy

Tags: , |

“İşte sana, onların kendi yolsuzlukları yüzünden ıpıssız kalan yurtları!..” (Kur’an, Neml, 52) Geçenler varsa İslâm’ın şu çiğnenmiş diyârından; Şu yüz binlerce yurdun kanlı, zâirsiz mezârından; Yürekler parçalar bir nevha dinler reh-güzârından. Bu mâtem, kim bilir, kaç münkesir kalbin gubârından Hurûş etmekte, son ümmîdinin son inkisârından? Evet, son inkisârından ki yoktur cebrin imkânı: Batıp gitmiş nazarlar

Hatıralar – Âyet Meâli (İsrâ, 72) – Mehmet Akif Ersoy

Tags: , |

“Kimin bu dünyâda gözü kapalı ise âhirette de kapalıdır, hattâ oradaki şaşkınlığı daha ziyâdedir.” (Kur’an, İsrâ, 72) Nihâyet neyse idrâk ettiğin şey ömr-i fânîden; Onun bir aynıdır mutlak nasîbin ömr-i sânîden. Hatâdır âhiretten beklemek dünyâda her hayrı: Öbür dünyâ bu dünyâdan değil, hem hiç değil, ayrı. Sen ey sersem ki “Üç günlük hayâtın hükmü yok...”

Gölgeler – Âyet Meâli (Hicr, 56) – Mehmet Akif Ersoy

Tags: , |

“Dalâle düşmüşlerden başka kim, Tanrı’sının rahmetinden ümîdini keser?” (Kur’an, Hicr, 56) Lâkin, hani bir nefhası yok sende ümîdin! “Ölmüş” mü dedin? Âh onu öldürmeli miydin? Hakkın ezelî fecri boğulmazdı, a zâlim, Ferdâların artık göreceksin ki ne muzlim! Onsuz yürürüm dersen, emîn ol ki yürünmez; Yıllarca bakınsan, bir ufak lem’a görünmez. Beyninde uğuldar durur emvâcı leyâlin;

Gölgeler – Âyet Meâli (Enfâl, 46) – Mehmet Akif Ersoy

Tags: , |

“Birbirinize de girmeyin ki, ma’neviyâtınız sarsılmasın, devletiniz gitmesin...” (Kur’an, Enfâl, 46) HÂLÂ MI BOĞUŞMAK? Sen! Ben! desin efrâd, aradan vahdeti kaldır; Milletler için işte kıyâmet o zamandır. Mâzîlere in; mahşer-i edvârı bütün gez: Kânûn-i İlâhî, göreceksin ki, değişmez. Târîh, o bizim eştiğimiz kanlı harâbe, Saklar sayısız lâhd ile milyonla kitâbe. Taşlar ki biner parçadır üstünde

Hakkın Sesleri – Âyet Meâli (Bakara, 11-12) – Mehmet Akif Ersoy

Tags: , |

“Onlara: “Yeryüzünde fesat çıkarmayın!” denildiği zaman, “Biz ıslahtan başka bir şey yapmıyoruz!” derler. Gözünü aç, iyi bil ki: Onlar yok mu, işte asıl müfsit onlardır. Lâkin farkında değiller.” (Kur’an, Bakara, 11-12) Bir yığın kundakçıdan yangın görenler milleti, Şimdi inmiş zanneder mutlak şu müdhiş âyeti! Ey vatansız derbederler, ey denî kundakçılar! Milletin, az çok, duran bir

Hakkın Sesleri – Âyet Meâli (Âl-i İmrân, 26) – Mehmet Akif Ersoy

Tags: , |

“Yâ Muhammed, de ki: “Ey mülkün sâhibi olan Allah’ım, Sen mülkü dilediğine verirsin; Sen mülkü dilediğinin elinden alırsın; Sen dilediğini azîz edersin; Sen dilediğini zelîl edersin; hayır yalnız Senin elindedir; Sen, hiç şüphe yok ki, her şeye kâdirsin.” (Kur’ân, Âl-i İmrân, 26) İlâhî, emrinin âvâre bir mahkûmudur âlem; Meşiyyet sende, her şey sende... Hiçbir şey